TUYỂN DỤNG

Lập trình web
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 10/31/2017Mô tả: - Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng;
- Thiết kế cơ sở dữ liệu;
- Thiết...

Tuyển Nhân viên kinh doanh
Mức lương: Thỏa Thuận
Hạn nộp hồ sơ: 12/31/2017Mô tả: Với phương châm: